Meno firmy: EVEI s.r.o.

Fakturačná adresa: Ľudovíta Štúra 2296/4, Dolný Kubín 02601, Slovensko

Sklad a výdajné miesto - adresa:
Bysterecká 2181/31, 026 01 Dolný Kubín-Veľký Bysterec (SUPERMARKET COOP Jednota)

Tel.č. 0904 688 247
Email: info@evei.sk

IČO: 47054824
DIČ: 2023711470
IČ-DPH: SK2023711470

Číslo účtu pre Slovensko:
IBAN: SK45  8330 0000 0027 0186 1339
Číslo účtu: 2701861339/ 8330
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Názov banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu pre Českú republiku: 
IBAN: SK51 8330 0000 0028 0186 1344
Číslo účtu: 2801861344/2010
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Názov banky: Fio banka, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 58540/L

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89;

011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
Tel. č.: 041/ 7632 130 
Fax č.: 041/ 7632 139 
Email: za@soi.sk

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených produktov
Produkt pridaný na porovnanie.