Meno firmy: EVEI s.r.o.

Adresa: Okružná 2060/9, Dolný Kubín 02601, Slovensko

t.č. 0904 688 247
mail: info@evei.sk

IČO: 47054824
DIČ: 2023711470
IČ-DPH: SK2023711470

Číslo účtu pre Slovensko: SK45 8330 0000 0027 0186 1339
Názov banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu pre Českú republiku: SK51 8330 0000 0028 0186 1344
Názov banky: Fio banka, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 58540/L

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89;

011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 
e-mail: za@soi.sk

Produkt přidán do seznamu oblíbených produktů
Produkt přidán k porovnání.